Att ha en fysiskt vältränad hund är både hälsobefrämjande, mentalt bra och en förutsättning för hundar som ska användas till något arbete eller till tävling. Det kan tex vara jakt, drag, sök, agility eller att tävla i några utav bruksgrenarna mm. 
Med god fysik på hunden menas att hundens är kropp och sinne är väl förberedda på den uppgift den skall utföra.
Det ökar hundens prestationsförmågan och minskar skaderisken.
 
Man delar in fysträningen i:
1.Balans och koordination.
2.Uthållighet och kondition.
3.Styrketräning.
4.Specifik träning.
 
En bra grundträning behöver alla hundar, där ingår de tre första punkterna.
När hunden är bra grundtränad börjar man lägga in den specifika tränigen. Då tittar man på den gren/aktivitet man tänkt sig och går igenom vad hunden behöver fysiskt  för att klara av just det här arbetet. Är det styrka, uthållighet, eller smidighet som behöver förbättras eller behöver den mer av allt? Därefter lägger  man upp ett träningsprogram för hunden.
Kom ihåg att alla, både hundar och människor mår bra av fysisk tränig.
Det är lätt att glömma bort sig själv och bara tänka på sin hunds träning. Hundföraren skall också vara i god form för att orka med en tävlingsdag eller ett sökuppdrag .
Träning